Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

Швидкий запуск

ПРОЕКТ ПОСТАНОВИ КМУ

18.04.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України

"Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання у частині дотримання вимог законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів та визначається періодичність здійснення Державною інспекцією України з питань праці та її територіальними органами планових заходів державного нагляду (контролю)"

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання у частині дотримання вимог законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів та визначається періодичність здійснення Державною інспекцією України з питань праці та її територіальними органами планових заходів державного нагляду (контролю)"  (далі — проект акта) розроблено відповідно до вимог статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено з метою здійснення належного державного нагляду (контролю) за дотримання суб’єктами господарської діяльності вимог законодавства з питань праці шляхом визначення ступеня ризику допущення у ході провадження господарської діяльності порушень законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів. Крім того, проектом акта визначена періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю).

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту постанови приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення за наступною адресою:

Міністерство соціальної політики України, 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10; e-mail: dnp-kiev@ukr.net; факс/тел.: (044) 288-10-00.

Проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держпраці України в мережі Інтернет: www. dpu.gov.ua.

Голова Держпраці України                                В. Яцкін​


Аналіз регуляторного впливу-критерії.docАналіз регуляторного впливу-критерії.doc

Додаток2-критерії.docДодаток2-критерії.doc

Додаток 1-критерії.docДодаток 1-критерії.doc

Постанова-критерії.docПостанова-критерії.doc

Пояснювальна-критерії.docПояснювальна-критерії.doc